loader image
logovnvs_edit
visa form
fill-in-form-cropped-for-website-edit
previous arrow
next arrow

1292387

MẪU ĐĂNG KÝ

100 %

HOÀN THÀNH*

1 TRIỆU +

ĐƠN XIN VISA

24/7

HỖ TRỢ
* Miễn là bạn không nằm trong danh sách đen của Bộ Di trú
Nhận Visa Việt Nam Trực Tuyến! (Wietnam Wiza)
Nhanh, Rẻ, An Toàn và Dể Dàng.
Visa vào Việt Nam có thể nộp đơn trực tuyến hoặc thông qua đại sứ quán. Trực tuyến hoặc e-Visa là cách đơn giản nhất để xin thị thực vào Việt Nam. 1-2-3 bước và bạn đã sẵn sàng để đi. Chúng tôi cung cấp mức giá thấp so với đại sứ quán hoặc các cơ quan thị thực khác.

Tại Sao Lại Chọn Wietnam-Wiza??

ONE MONTH SINGLE

8 USD (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 1 month staying
 • Entry & exit one time
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 25 USD

THREE MONTHS MULTIPLE

39 USD (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 3 months staying
 • Entry & exit one time
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 50 USD

ONE MONTH MULTIPLE

21 USD (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 1 month staying
 • Entry & exit multiple times
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 50 USD

SIX MONTH MULTIPLE

LIMITED (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 6 months staying
 • Entry & exit multiple times
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 95 USD

THREE MONTHS SINGLE

29 USD (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 3 months staying
 • Entry & exit multiple times
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 25 USD

ONE YEAR MULTIPLE ENTRIES

LIMITED (PAY ONLINE FOR VISA APPROVAL LETTER)
 • 90 days of stay per one entry
 • Entry & exit multiple times
 • Tourist purpose
 • Pay on arrival for stamp fee 135 USD
Vài lời hài lòng từ những khách hàng của chúng tôi
Họ nói

Dịch vụ của Wietnam-Wiza

Những câu hỏi thường gặp khi xin thị thực?